Despre noi

Programul de stagii în cadrul instituțiilor publice și private din Republica Moldova este destinat tinerilor, cetățeni ai Republicii Moldova, studenți ai ciclului licenţă/ master, care îşi fac studiile sau au absolvit o universitate peste hotare și/ sau în țară.

Scopul programului este de a oferi posibilitatea tinerilor originari din Republica Moldova să cunoască cum funcționează instituțiile publice şi companiile private din țară, să aplice cunoștințele şi abilitățile obținute în timpul studiilor, să vină cu noi abordări şi bune practici relevante pentru consolidarea capacităților acestor instituții. De asemenea, programul îşi propune să stimuleze interesul tinerilor de peste hotare față de ţara de origine, astfel încât aceștia să-și dorească să participe la program și să contribuie astfel la dezvoltarea ţării.

Programul de stagii a fost inițiat de Asociația moldovenilor din Marea Britanie, Asociația studenților moldoveni din Franța ”Jeunes Moldaves” și Biroul pentru relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova.

 

DESPRE PROGRAM

Programul de stagii oferă posibilitatea tinerilor din diasporă, dar și celor din țară, să cunoască cum funcționează instituțiile publice şi private din Republica Moldova, oportunitatea de a aplica cunoștințele şi abilitățile obținute peste hotare şi de a veni cu noi abordări şi bune practici relevante pentru consolidarea capacităților instituțiilor. De asemenea, programul îşi propune să stimuleze interesul participanților față de ţara de origine, să-i cointereseze să ia parte şi să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova.

 

 

Partenerii Programului