Centrul de Informații Juridice pe lîngă Ministerul Justiției

Instituția: 
Ministerul Justiției
Domeniul stagiului: 
Administrare publică
Durata stagiului: 
6 luni
E-mail de contact: 
aliona.neamtu@justice.gov.md
Termen de aplicare : 
30 Sep 2017
Studii necesare: 
Licență
DESCRIERE STAGIU: 

Scopul:

Actualizarea Registrului de Stat al actelor juridice și informarea societății civile la timp

Sarcini:

  • Să efectueze plasarea şi prelucrarea computerizată a actelor juridice în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova (varianta limbii de stat /limba rusă)
  • Să introducă modificări în actele juridice publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu respectarea termenului (varianta limbii de stat /limba rusă)
  • Să înainteze propuneri, sugestii, obiecții de rigoare privind perfecţionarea şi dezvoltarea bazei tehnice şi de program a Registrului de Stat al Actelor Juridice
  • Să asigure plasarea textului electronic a actelor internaționale bilaterale și multilaterale la care Republica Moldova este parte în Registrul de stat al actelor juridice.

Documente necesare: CV

Partenerii Programului