Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană

Instituția: 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
Domeniul stagiului: 
Administrare publică
Durata stagiului: 
1 lună
E-mail de contact: 
resurse.umane@mtid.gov.md
Termen de aplicare : 
30 Aug 2017
Studii necesare: 
Licență
DESCRIERE STAGIU: 

Aplicarea cunoştinţelor teoretice şi dezvoltarea competenţelor practice în procesul de elaborare şi implementare a politicilor de integrare europeană şi de cooperare internaţională în domeniile de competenţă.

Documente necesare: CV