Serviciul financiar

Instituția: 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
Domeniul stagiului: 
Administrare publică
Durata stagiului: 
1 lună
E-mail de contact: 
resurse.umane@mtid.gov.md
Termen de aplicare : 
30 Aug 2017
Studii necesare: 
Licență
DESCRIERE STAGIU: 

Aplicarea cunoştinţelor teoretice şi dezvoltarea competenţelor practice în procesul de elaborare a proiectului bugetului în cadrul entităţii publice, emitere de  instrucțiuni și stabilirea procedurilor interne;

Documente necesare: CV